Please use this identifier to cite or link to this item: https://scholar.dlu.edu.vn/handle/123456789/567
Title: Tác động của marketing xanh đến ý định mua hàng của người tiêu dùng: Một nghiên cứu tại thành phố Đà Lạt
Authors: Phạm, Thị Ngọc Trâm 
Othor Authors: Lê, Phong Lam
Keywords: marketing xanh;ý định mua hàng của người tiêu dùng
Issue Date: 2020
Place of publication: Trường Đại học Đà Lạt
URI: https://scholar.dlu.edu.vn/handle/123456789/567
Code: CT09
Starting Date: 2020-01
Completion Date: 2020-12
Field: Khoa học xã hội
The decision on the approval of the research: 933/QĐ-ĐHĐL ngày 31/12/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt
The decision on accepting the official research: 1014/QĐ-ĐHĐL ngày 7/12/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt
The confirmation of the research completion: Khá
Funding: 30000000
Type: Đề tài cấp Trường
Appears in Collections:Đề tài khoa học (Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh)

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Quyết định TL HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU CƠ SỞ.docx20.68 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item record


CORE Recommender

Page view(s) 10

312
Last Week
3
Last month
30
checked on Dec 9, 2023

Download(s) 5

41
checked on Dec 9, 2023

Google ScholarTM

Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.