Please use this identifier to cite or link to this item: https://scholar.dlu.edu.vn/handle/123456789/3210
Title: Khảo sát quy trình sản xuất bia thủ công tam giác mạch (Fagopyrum esculentum) ở quy mô phòng thí nghiệm
Authors: Trần, Thị Thanh Tiền
Nguyễn, Tiến An 
Nguyễn, Thị Thanh Tịnh 
Keywords: Bia thủ công, tam giác mạch (Fagopyrum esculentum), lên men bia.
Issue Date: 2024
Journal: Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm
Abstract: 
Hiện nay, nhu cầu tiêu thụ bia thủ công ở Việt Nam và trên thế giới ngày càng tăng. Nghiên
cứu quy trình sản xuất bia thủ công bổ sung malt tam giác mạch đã bước đầu khảo sát thông số kĩ
thuật cơ bản ảnh hưởng đến quá trình sản xuất như quá trình ươm mầm tạo malt tam giác mạch, tỷ
lệ bổ sung enzyme thủy phân đường hóa, tỷ lệ phối trộn malt đại mạch và malt tam giác mạch. Kết
quả cho thấy điều kiện ủ mầm làm malt tam giác mạch tốt nhất ở nhiệt độ 33 oC trong vòng 48 giờ.
Hiệu quả đường hóa cải thiện khi bổ sung 3% enzyme GlucoAmylase GA-260 sau 6 giờ thủy phân.
Kết quả đánh giá cảm quan sản phẩm bia đạt điểm cao nhất ở nghiệm thức bổ sung 20% malt tam
giác mạch.
URI: https://scholar.dlu.edu.vn/handle/123456789/3210
Type: Bài báo đăng trên tạp chí trong nước (có ISSN), bao gồm book chapter
Appears in Collections:Tạp chí (Khoa Nông Lâm)

Show full item record


CORE Recommender

Page view(s)

10
Last Week
0
Last month
checked on Mar 2, 2024

Google ScholarTM

Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.