Please use this identifier to cite or link to this item: https://scholar.dlu.edu.vn/handle/123456789/2726
Title: Đề xuất hệ thống quản lý trang trại thông minh trong chăn nuôi ứng dụng công nghệ IoT và AI tại tỉnh Lâm Đồng
Authors: Nguyễn, Hữu Khánh 
Nguyễn, Thị Lương 
Dương, Bảo Ninh 
Trần, Thống 
Keywords: nông nghiệp thông minh;hệ thống quản lý trang trại thông minh;IoT;IA
Issue Date: 2023-04
Place of publication: Trường Đại học Đà Lạt
Pages: 89-100
Conference: Hội nghị khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Lâm Đồng
Abstract: 
Trong kỷ nguyên số và chuyển đổi số hiện nay, sự phát triển nhanh chóng và vận dụng linh hoạt của các công nghệ mới như Internet vạn vật (IoT) và trí tuệ nhân tạo (AI) vào lĩnh vực nông nghiệp truyền thống đã tạo ra khái niệm nông nghiệp thông minh. Quản lý trang trại thông minh dựa trên nền tảng công nghệ IoT và AI là một bước đột phá mới cho ngành nông nghiệp nhằm góp phần nâng cao sản lượng cũng như chất lượng của sản phẩm nông nghiệp. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một hệ thống quản lý trang trại thông minh trong chăn nuôi gia súc ứng dụng công nghệ IoT và AI tại tỉnh Lâm Đồng. Hệ thống được đề xuất nhằm giúp nông dân dễ dàng thu thập, theo dõi, và phản ứng kịp thời với những thay đổi diễn ra không chỉ tại trang trại nói chung mà còn trên từng cá thể vật nuôi nói riêng. Ngoài việc đề xuất một hệ thống mới, chúng tôi cũng đưa ra và bàn luận về một số khó khăn, thách thức khi triển khai hệ thống trong thực tế tại tỉnh Lâm Đồng.
URI: https://scholar.dlu.edu.vn/handle/123456789/2726
Type: Bài báo đăng trên KYHT trong và ngoài nước (không có ISBN)
Appears in Collections:Kỷ yếu hội thảo (Khoa Toán - Tin học)

Show full item record


CORE Recommender

Page view(s)

25
Last Week
1
Last month
checked on May 19, 2024

Google ScholarTM

Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.