Please use this identifier to cite or link to this item: https://scholar.dlu.edu.vn/handle/123456789/2162
Title: ĐỀ XUẤT CHỈ SỐ QUẢN LÝ HOMESTAY PHONG CÁCH ĐÀ LẠT
Authors: Trương, Thị Lan Hương 
Nguyễn, Thị Thanh Ngân 
Đỗ, Thị Phương Lan 
Hoàng, Ngọc Huy
Keywords: Homestay;Bộ tiêu chuẩn Homestay;Phong cách sống địa phương;Văn hóa địa phương
Issue Date: 2022-12
Place of publication: UBND Thành phố Đà Lạt
Trường Đại học Đà Lạt
Publisher: Nhà xuất bản Tài Chính
Journal: Kỷ yếu hội thảo Khoa học 2022
Pages: 123-136
Conference: Phát huy giá trị thương hiệu Thành phố Festival Hoa Đà Lạt và phong cách người Đà Lạt "Hiền hòa - Thanh lịch - Mến khách"
Abstract: 
Homestay đã và đang trở thành một hình thức lưu trú phổ biến trong cộng đồng người đi du lịch bởi những giá trị văn hóa mà nó mang đến cho du khách. Vì thế, yếu tố văn hóa địa phương chính là hồn cốt tạo thành nét riêng trong các homestay của mỗi vùng miền. Với mong muốn giữ gìn và phát huy phong cách Đà Lạt trong hình thức lưu trú homestay, bài viết này tiếp cận từ góc độ nội hàm của bản sắc văn hóa địa phương để đề xuất bộ chỉ tiêu homestay mang phong cách Đà Lạt, một điểm đến với nhiều nét văn hóa đặc trưng rất riêng. Một bộ chỉ số quản lý gồm 4 tiêu chuẩn: (1) Các hoạt động trải nghiệm; (2) Chủ nhà và nhân viên; (3) Nhà ở và (4) Hình ảnh là kết quả được tổng hợp dựa trên kế thừa các nghiên cứu trước đây, phương pháp chuyên gia và thảo luận nhóm tập trung. Bộ chỉ tiêu đề xuất có thể là những hướng dẫn cụ thể cho các nhà kinh doanh và cũng là công cụ quản lý hiệu quả cho điểm đến. Bài viết cũng đề cập đến các hàm ý cho các nhà quản lý để tham khảo trong việc xây dựng bộ tiêu chí quản lý homestay theo phong cách Đà Lạt.
URI: https://scholar.dlu.edu.vn/handle/123456789/2162
Type: Bài báo đăng trên KYHT trong nước (có ISBN)
Appears in Collections:Kỷ yếu hội thảo (Khoa Du lịch)

Files in This Item:
File Description SizeFormat
2022 - Huong, Ngan, Lan & Huy - Tiêu chí Homestay.pdf941.83 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


CORE Recommender

Page view(s)

49
Last Week
0
Last month
checked on Jul 13, 2024

Download(s)

492
checked on Jul 13, 2024

Google ScholarTM

Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.