Please use this identifier to cite or link to this item: https://scholar.dlu.edu.vn/handle/123456789/2010
Title: Phần mềm tích hợp lên cổng thông tin điện tử của tỉnh và trang thông tin điện tử của ngành phục vụ cho việc hiển thị thông tin, các văn bản của nhà nước bằng ngôn ngữ K’ho và Churu
Authors: Nguyễn, Thị Lương 
Khanh, Tran Ngo Nhu 
Trần, Thống 
Phan, Thị Thanh Nga 
La, Quốc Thắng 
Nguyễn, Văn Huy Dũng 
Othor Authors: Lê, Thiên Anh
Đoàn, Minh Khuê
Dương, Bảo Ninh
Hoàng, Minh Tiến
Issue Date: 2023
URI: https://scholar.dlu.edu.vn/handle/123456789/2010
Starting Date: 2022
Completion Date: 2023
Field: Khoa học tự nhiên
Type: Đề tài cấp địa phương (Tỉnh, thành phố) và tương đương
Appears in Collections:Đề tài khoa học (Khoa Công nghệ thông tin)

Show full item record


CORE Recommender

Page view(s)

41
Last Week
0
Last month
checked on May 19, 2024

Google ScholarTM

Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.