Please use this identifier to cite or link to this item: https://scholar.dlu.edu.vn/handle/123456789/183
Title: Quá trình chuyển biến về kinh tế – xã hội của Thành phố Đà Lạt từ 1986 đến năm 2000
Authors: Võ, Tấn Tú 
Keywords: Lâm Đồng;Đà Lạt;Tây Nguyên;Nghề trồng hoa
Issue Date: 2003
Place of publication: Lâm Đồng
Publisher: Trường Đại học Đà Lạt
URI: https://scholar.dlu.edu.vn/handle/123456789/183
Type: Luận văn, luận án
Appears in Collections:Luận văn, luận án (Khoa Ngữ văn và Lịch sử)

Show full item record


CORE Recommender

Page view(s) 1

1,192
Last Week
9
Last month
234
checked on Dec 9, 2023

Google ScholarTM

Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.