Hinh thay Tai.JPG picture
Full Name
Trịnh, Đức Tài
Academic Title
Tiến sĩ
Email
taitd@dlu.edu.vn
 
 
Loading... 7 0 5 0 false
Present Position
Trưởng Khoa
 
Research Expertise/Interests
Resurgence, Asymptotic Analysis, ODEs
 
Loading... 8 0 5 0 false
Loading... 9 0 5 0 false
 
Curriculum development, quality assurance, evaluation (if any)
Viết giáo trình: Phương trình vi phân, Đại học Đà lạt, 2005
Viết giáo trình: Toán cao cấp, Đại học Đà lạt, 2007