a74b26cb1733fb6da222.jpeg picture
Full Name
Trần, Quang Vương
Academic Title
Tiến sĩ
Email
vuongtq@dlu.edu.vn
 
 
Loading... 7 0 5 0 false
Present Position
Giảng viên chính
 
Research Expertise/Interests
Phương trình vi phân
 
Loading... 8 0 5 0 false
Loading... 9 0 5 0 false
 
Curriculum development, quality assurance, evaluation (if any)
Giáo trình Giải tích hàm, Trường Đại học Đà Lạt, 2023