Publications

Results 1-13 of 13 (Search time: 0.0 seconds).

Issue DateTitleAuthor(s)Type
12017Ảnh hưởng của biện pháp canh tác đến phòng trừ tuyến trùng nốt sưng (Meloidogyne incognita) hại cà tím tại Lâm ĐồngTrần, Thị Minh Loan ; Nguyễn, Văn Kết ; Phạm, Thị VượngJournal article
22015Ảnh hưởng của hoạt chất Abamectin và Ethoprophos đến tuyến trùng nốt sưng (Meloidogyne spp) hại cải thảo tại Đà Lạt, Lâm ĐồngTrần, Thị Minh Loan Journal article
32017Ảnh hưởng của tuyến trùng nốt sưng Meloidogyne incognita đến sáu giống cà tím tại Lâm ĐồngTrần, Thị Minh Loan ; Nguyễn, Văn Kết ; Phạm, Thị VượngJournal article
42016Ảnh hưởng phân hữu cơ đến tuyến trùng nốt sưng (Meloidogyne incognita) hại cà tím (Solanum melongena L.) tại Lâm ĐồngTrần, Thị Minh Loan ; Phùng Nhộc Vằn; Nguyễn, Văn Kết ; Phạm Thị VượngJournal article
52015Effect of drying temperature on phenolic antioxidants from artichoke leavesQuang Anh Dinh ; Thi Minh Loan Tran ; Thi Thanh Tinh Nguyen ; Tien An Nguyen Journal article
62013Kết quả bước đầu nghiên cứu ứng dụng hỗn hợp chế phẩm sinh học Jianon Chitosan super và indosol N04 trong phòng trừ tuyến trùng hại cà rốt tại Lâm ĐồngTrần, Thị Minh Loan ; Phạm, Thị VượngJournal article
72016Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp sinh học đến tuyến trùng nốt sưng (Meloidogyne incognita) hại cà tím (Solanum melongena L.) tại Lâm ĐồngTrần, Thị Minh Loan ; Nguyễn, Văn Kết ; Phạm, Thị VượngJournal article
82021Phân tích yếu tố trình độ lao động và đào tạo nguồn lực ảnh hưởng đến sự phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh lâm đồngTrần, Thị Minh Loan ; Hồ, Thị Thu Hòa ; Đào, Thị Hiếu ; Nguyễn, Thị Tươi ; Lê, Như Bích Journal article
92014Sinh trưởng, phát triển và hàm lượng chlorophyll trong chồi cây cúc (Chrysanthemum morifolium ramat.CV.”Jimba”) nuôi cấy in vitro dưới ánh sáng đèn LEDTrần, Thị Minh Loan ; Nguyễn, Thanh Sang; Nguyễn, Bá Nam ; Hoàng, Thanh Tùng; Nguyễn, Phúc Huy; Nguyễn, Ngọc Thảo; Vũ, Đức Trung; Nguyễn, Văn An; Nguyễn, Văn Kết ; Dương, Tấn NhựtJournal article
102016Using methods of solarization, bio-fumigation, burning and keep drying soil control root- knot nematodes on lettuces, in LamdongTrần, Thị Minh Loan ; Lê, Bá Lê ; Văn Ngọc ThủyJournal article
112015Đánh giá hiệu quả của phân lân lên đất trồng dứa tại Đức Trọng, Lâm ĐồngTrần, Thị Minh Loan ; Nguyễn, Văn Kết ; Cao, Thị Làn Journal article
122019Điều Tra Thành Phần Tuyến Trùng Hại Khoai Tây (Solanum Tuberosum) Tại Đà LạtTrần, Thị Minh Loan ; Lê, Bá Lê ; Hồ, Thị Thu Hòa ; Lê, Thị Ngọc; Trần Trung Kiên; Nguyễn Ngọc Kiều Oanh; Hoàng Thị Thu ThảoJournal article
132019Điều tra thành phần tuyến trùng nốt sần rễ hại cà tím tại Lâm ĐồngTrần, Thị Minh Loan ; Nguyễn, Văn Kết ; Phạm, Thị VượngJournal article