Full Name
Trần, Thị Thúy Nga
Academic Title
Thạc sĩ
Email
ngattt@dlu.edu.vn
 
Current Affiliation
 
Loading... 7 0 5 0 false
Present Position
Phó trưởng bộ môn
 
Employment History
Từ năm 2001 - 2012: giảng viên Bộ môn Mác - Lênin
Từ năm 2012 - 2014: giảng viên, tổ trưởng Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam thuộc Bộ môn Mác - Lênin
Từ năm 2014 – 2020: giảng viên, tổ trưởng Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam thuộc Khoa Lý luận chính trị
Từ năm 2020 đến nay (2022): giảng viên chính, phó trưởng Bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh thuộc Khoa Lý luận chính trị
 
Research Expertise/Interests
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Lý luận chính trị, Tư tưởng Hồ Chí Minh
 
Loading... 8 0 5 0 false
Loading... 9 0 5 0 false
 
Significant positions held within Department/School/Division
Trưởng Bộ môn
Phó trưởng Bộ môn