Full Name
Trần, Quốc Hùng
Academic Title
Tiến Sĩ
Email
hungtq@dlu.edu.vn
 
Current Affiliation
 
Biography
01/01/1999 Bắt đầu làm việc tại trường Đại học Đà Lạt 04/2000 Uỷ viên BCH Đoàn trường 04/2002 Uỷ viên BTV Đoàn trường 11/2003 – 05/2007 Phó bí thư Đoàn trường 12/2007 – 03/2009 Phó chủ tịch Hội sinh viên Từ 2004 -2009 Uỷ viên BCH Hội liên hiệp TNVN tỉnh Lâm Đồng khoá III 03/2008 Học Cao học tại trường Đại học TDTT Đài Loan 01/01/2012 Bổ nhiệm Trưởng Bộ môn Giáo dục Thể chất 02/2012 Học nghiên cứu sinh tại trường Đại học TDTT TP HCM 2014 đến nay Bổ nhiệm Quyền Trưởng Khoa Giáo dục Thể chất. Trưởng Khoa Giáo dục Thể chất
 
Loading... 7 0 5 0 false
Present Position
Trưởng khoa GDTC
 
Employment History
04/2000 Uỷ viên BCH Đoàn trường 04/2002 Uỷ viên BTV Đoàn trường 11/2003 – 05/2007 Phó bí thư Đoàn trường 12/2007 – 03/2009 Phó chủ tịch Hội sinh viên Từ 2004 -2009 Uỷ viên BCH Hội liên hiệp TNVN tỉnh Lâm Đồng khoá III 03/2008 Học Cao học tại trường Đại học TDTT Đài Loan 01/01/2012 Bổ nhiệm Trưởng Bộ môn Giáo dục Thể chất 02/2012 Học nghiên cứu sinh tại trường Đại học TDTT TP HCM 2014 đến nay Bổ nhiệm Quyền Trưởng Khoa Giáo dục Thể chất Trưởng Khoa Giáo dục Thể chất
 
Significant positions held within Department/School/Division
Trưởng khoa GDTC