11.jpg picture
Full Name
Phạm, Hữu Doanh
Academic Title
Doctor
Email
doanhph@dlu.edu.vn
 
Current Affiliation
 
Personal Site
https://scholar.dlu.edu.vn/cris/tools/rp/editDynamicData.htm?id=335&anagraficaId=335
 
Loading... 7 0 5 0 false
Present Position
Giảng viên
 
Employment History
1/10/2011 - 12/2021: Chuyên viên, Trường Đại học Đà Lạt
1/1/2022 - nay: Giảng viên, Khoa Lý luận chính trị,Trường Đại học Đà Lạt
 
Research Expertise/Interests
Triết học Mác - Lênin
 
Loading... 8 0 5 0 false
Loading... 9 0 5 0 false