Publications

Results 1-9 of 9 (Search time: 0.0 seconds).

Issue DateTitleAuthor(s)Status
12022Analysis of farmers’ market power in the value chain of Arabica coffee in Lam Dong Province, VietnamNguyễn, Thị Tươi ; Nguyen, Phu Son; Pham, Le Thong
22021Estimating the Market Power of Traders in the Arabica Coffee Value Chain in Lam Dong, VietnamNguyễn, Thị Tươi ; Nguyen, Phu Son; Pham, Le Thong
32016The extent to which downstream buyers are able to fulfil flower farmers needs in DalatLê, Như Bích ; Nguyễn, Thị Tươi ; Batt, Peter J
42021Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào đến năng suất cà phê Arabica tại tỉnh Lâm ĐồngNguyễn, Thị Tươi ; Nguyễn, Phú Son
52016Phân tích hoạt động thị trường của các tác nhân trong chuỗi giá trị Artichoke Đà LạtNguyễn, Thị Thanh Tịnh ; Nguyễn, Thị Tươi ; Lê, Như Bích ; Hồ, Thị Thu Hòa ; Lê, Quang Thông
62019PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ CỦA NÔNG HỘ TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ CÀ PHÊ ARABICA TẠI ĐÀ LẠTNguyễn, Thị Tươi ; Nguyen, Phu Son
72021Phân tích yếu tố trình độ lao động và đào tạo nguồn lực ảnh hưởng đến sự phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh lâm đồngTrần, Thị Minh Loan ; Hồ, Thị Thu Hòa ; Đào, Thị Hiếu ; Nguyễn, Thị Tươi ; Lê, Như Bích 
82016A study of wine fermentation from mucilage of cocoa beans (Theobroma cacao L.)Nguyễn, Thị Thanh Tịnh ; Nguyễn, Tiến An ; Hồ, Thị Thu Hòa ; Nguyễn, Thị Tươi 
92023Tổng quan về phân tích chuỗi giá trị nông sản - Review of agricultural value chain analysisNguyễn, Thị Tươi ; Nguyen, Phu Son