Full Name
Nguyễn, Thị Thu Hoài
Academic Title
Master
Email
hoaintt@dlu.edu.vn
 
Current Affiliation
 
Biography
Cử nhân trường Đại học Đà Lạt. Thạc sỹ trường Đại học Luật Hà Nội. Chuyên ngành chính: Luật Kinh tế, Chuyên môn giảng dạy chính: Luật lao động, Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư.
 
Loading... 7 0 5 0 false
Present Position
Giảng viên Khoa Luật học - Trường Đại học Đà Lạt
 
Employment History
2005-2009: Sinh viên Luật học trường Đại học Đà Lạt
2009-2011: Học viên cao học trường Đại học Luật Hà Nội
2009-nay: Giảng viên khoa Luật - trường Đại học Đà Lạt