Full Name
Nguyễn, Vũ Hoa Hồng
Email
hongnvh@dlu.edu.vn
 
 
Loading... 7 0 5 0 false
Present Position
Giảng viên
 
Employment History
Nghiên cứu viên
 
Research Expertise/Interests
vật liệu, vật liệu ứng dụng xử lý môi trường
 
Loading... 8 0 5 0 false
Loading... 9 0 5 0 false
 
Curriculum development, quality assurance, evaluation (if any)
Kiểm định chương trình đào tạo nghành Khoa học Môi trường
Xây dựng chương trình đào tạo ngành Công nghệ Môi trường