Full Name
Lê, Nguyên Khang
Email
khangln@dlu.edu.vn
 
 
Biography
- 9/1995 - 10/1999: Cử nhân Tin học Trường Đại học Đà Lạt, hệ chính quy. - 8/2011 - 8/2013: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM, hệ chính quy. - 03/2018 - 03/2020: Cử nhân Giáo viên Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Sĩ quan Lục quân 2, hệ chính quy.
 
Loading... 7 0 5 0 false
Present Position
Giảng viên
 
Research Expertise/Interests
Quốc phòng và An ninh
 
Loading... 8 0 5 0 false
Loading... 9 0 5 0 false