quynhhao.jpg picture
Full Name
Lê, Thị Quỳnh Hảo
Academic Title
Tiến sĩ Việt Nam học
Email
haoltq@dlu.edu.vn
 
Current Affiliation
 
Present Position
Giảng viên chính
 
Employment History
2001- nay: Công tác tại Trường Đại học Đà Lạt
 
Research Expertise/Interests
Liên ngành Văn hóa học - văn học, Việt Nam học
 
Loading... 8 0 5 0 false
Loading... 9 0 5 0 false
 
Curriculum development, quality assurance, evaluation (if any)
Chương trình Đông Phương học, Việt Nam học
 
Significant positions held within Department/School/Division
Giảng viên chính, Đảng ủy viên Đảng bộ Trường Đại học Đà Lạt, Chủ tịch Công đoàn Trường, Thành viên Hội đồng Trường.