Full Name
Huỳnh, Phương Thảo
Academic Title
Tiến sĩ
Email
thaohp@dlu.edu.vn
 
 
Biography
Bắt đầu nghiên cứu năm 2013
 
Loading... 7 0 5 0 false
Present Position
Giảng viên
 
Research Expertise/Interests
Adsorption chemistry
 
Loading... 8 0 5 0 false
Experience in Applied R&D, contract research, consultancies, patents
Các bài báo tạp chí chuyên ngành trong nước và bài báo quốc tế
 
Loading... 9 0 5 0 false
 
Curriculum development, quality assurance, evaluation (if any)
Xây dựng chương trình đào tạo Hóa dược
Rà soát, cải tiến chương trình đào tạo cao học Hóa phân tích
 
Significant positions held within Department/School/Division
Trưởng phòng thí nghiệm, Chủ tịch công đoàn bộ phận