Full Name
Dương, Hữu Biên
Email
biendh@dlu.edu.vn
 
Current Affiliation
 
Biography
PGS.TS Dương Hữu Biên - Trưởng Khoa Ngữ văn và Lịch sử. Bảo vệ luận án Tiến sỹ ngành Ngôn ngữ học tại Trường Đại học KHXH&NV. Đã công bố nhiều công trình trên các tạp chí thuộc danh mục Scopus và tạp chí chuyên ngành có uy tín Ngôn ngữ học.
 
Loading... 7 0 5 0 false
Present Position
Trưởng Khoa Ngữ văn và Lịch sử
 
Employment History
1987- 2007: Giảng viên khoa NV&LS
2007-2012: Phó Trưởng khoa NV&LS
2012-Nay: Trưởng khoa NV&LS