Full Name
Dương, Thị Hậu
Academic Title
Thạc sĩ
Email
haudt@dlu.edu.vn
 
Current Affiliation
 
Biography
Là đồng chủ biên 2 cuốn sách tham khảo; có nhiều công trình đăng trên hội thảo khoa học, tạp chí uy tín chuyên ngành; chủ nhiệm 1 đề tài khoa học cấp cơ sở và thành viên chính của 2 đề tài khoa học cấp cơ sở.
 
Personal Site
https://scholar.google.com.vn/citations?user=_0SZ4ykAAAAJ&hl=vi
 
Loading... 7 0 5 0 false
Present Position
giảng viên chính
 
Employment History
từ năm 2013 đến nay làm giảng viên tại khoa lý luận chính trị, trường Đại học Đà Lạt
 
Research Expertise/Interests
tư tưởng Hồ Chí Minh, chính trị học
 
Loading... 8 0 5 0 false
Experience in Applied R&D, contract research, consultancies, patents
Không
 
Loading... 9 0 5 0 false
 
Curriculum development, quality assurance, evaluation (if any)
ThS ngành chính trị học
 
Significant positions held within Department/School/Division
Không
 
Significant positions held within University level
Không
 
Significant positions held within University representative at National level
Không
 
Service to public sector departments and statutory authorities, agencies, boards, committees and inquiries
Không
 
Service to non-government organisations
Không
 
Service to, or leadership in, academic discipline or professional associations
Không
 
Editorship of academic journals
Không
 
Ad-hoc reviewer of academic journals
Không
 
Chairperson/Key-note speaker of conferences, seminars, and workshops
Không
 
Public lectures
Không