Full Name
Đinh, Thị Hoàng Phương
Academic Title
Tiến sĩ
Email
phuongdth@dlu.edu.vn
 
Current Affiliation
 
Biography
2001: 12/12 2005: Cử nhân 2009: Thạc sĩ 2021: Tiến sĩ
 
Loading... 7 0 5 0 false
Present Position
Giảng viên chính - Khoa Lý luận Chính trị Trường đại học Đà Lạt - Trưởng Khoa
 
Employment History
15/06/2022 đến nay: Giảng viên chính - Khoa Lý luận Chính trị Trường đại học Đà Lạt - Trưởng Khoa
15/11/2021: Giảng viên chính - Khoa Lý luận Chính trị Trường đại học Đà Lạt - Phó trưởng Khoa
2/2020 – nay: Giảng viên chính - Khoa Lý luận Chính trị Trường đại học Đà Lạt
03/2006 – 2/2020: Giảng viên - Khoa Lý luận Chính trị Trường đại học Đà Lạt
10/2005 – 03/2006: Trợ giảng - Bộ môn Mác – Lênin Trường đại học Đà Lạt
 
Research Expertise/Interests
Triết học, Kinh tế Chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Chính trị học
 
Loading... 8 0 5 0 false
Loading... 9 0 5 0 false
 
Curriculum development, quality assurance, evaluation (if any)
Xây dựng chương trình đào tạo đại học học phần Kinh tế Chính trị Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học
Xây dựng chương trình đào tạo sau đại học học phần Triết học
 
Significant positions held within Department/School/Division
15/11/2021 - Khoa Lý luận Chính trị Trường đại học Đà Lạt - Phó trưởng Khoa
15/06/2022 đến nay - Khoa Lý luận Chính trị Trường đại học Đà Lạt - Trưởng Khoa
 
Service to public sector departments and statutory authorities, agencies, boards, committees and inquiries
Chủ tịch Hội đồng Khoa học và đào tạo Khoa Lý luận Chính trị
 
Chairperson/Key-note speaker of conferences, seminars, and workshops
Đồng Chủ tọa - Hội thảo khoa học cấp Khoa LLCT năm 2023 "“Công tác giáo dục lý luận chính trị với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Nhà Trường hiện nay”
Đồng chủ tọa - Tọa đàm khoa học "Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn lý luận chính trị trong bối cảnh mới" phối hợp củng Khoa LLCT - Trường ĐH Ngoại thương
 
Public lectures
Bài giảng tóm tắt học phần Kinh tế Chính trị Mác - Lênin (thành viên)
Bài giảng tóm tắt học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học (chủ nhiệm)
Bài giảng tóm tắt học phần Triết học Sau đại học dành cho Khối Khoa học tự nhiên và công nghệ
Bài giảng tóm tắt học phần Triết học Sau đại học dành cho Khối Khoa học xã hội và nhân văn