Full Name
Đinh, Thị Hiền
Academic Title
Thạc sĩ
Email
hiendt@dlu.edu.vn
 
 
Loading... 7 0 5 0 false
Present Position
Giảng viên
 
Employment History
Nghiên cứu viên 2012 - 2014
 
Research Expertise/Interests
Biến đổi khí hậu, Tài nguyên nước
 
Loading... 8 0 5 0 false
Loading... 9 0 5 0 false
 
Curriculum development, quality assurance, evaluation (if any)
Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường năm 2020