Hinh the - Dao Thi Hieu.jpg picture
Full Name
Đào, Thị Hiếu
Academic Title
Master
Email
hieudt_xhh@dlu.edu.vn
 
Personal Site
https://scholar.dlu.edu.vn/cris/rp/rp00025
 
Loading... 7 0 5 0 false
Present Position
Lecturers
 
Employment History
01/10/2013 - present: Lecturer, Faculty of Sociology and Social Work, Dalat University.
 
Research Expertise/Interests
Sociology of Family, Sociology of Labor, Sociology of Education, Poverty, Ethnic Minority.
 
Loading... 8 0 5 0 false
Loading... 9 0 5 0 false
 
Curriculum development, quality assurance, evaluation (if any)
CDIO - 2016
2022-2023: Kiểm định chất lượng ngành Công tác xã hội đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
 
Service to, or leadership in, academic discipline or professional associations
Chi hội phó Chi hội Xã hội học Đại học Đà Lạt
 
Chairperson/Key-note speaker of conferences, seminars, and workshops
12/11/2020:Transforming Society: Social Development in East and Southeast Asia (Taiwan)
07/07/2022: The Workshop on Social Science Survey (Taiwan)
30/11/2021: Thực trạng tiếp cận các dịch vụ xã hội của lao động nữ trong khu vực phi chính thức tại TP Đà Lạt và các yếu tố ảnh hưởng
15/03/2022: Các giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội của lao động nữ phi chính thức trên địa bàn thành phố Đà Lạt.
25/08/2022: Thực trạng và đề xuất các giải pháp phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại Lâm Đồng nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.
30/06/2023: Thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Lâm Đồng
 
Public lectures
Cập nhật sau