Full Name
Cao, Đại Trí
Academic Title
PhD
Email
tricd@dlu.edu.vn
 
Current Affiliation
 
Biography
TS. Cao Đại Trí đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Trường Đại học Sư phạm Hồ Nam (Trung Quốc). Lĩnh vực mà anh quan tâm nghiên cứu là Dân tộc học, Luật tục,... Đến nay anh đã có mộ số công bố trên các tạp chí trong nước và quốc tế; Là chủ nhiệm và thành viên của nhiều đề tài cấp cơ sở.