IMG_20240408_100315.jpg picture
Full Name
Bùi, Văn Hùng
Academic Title
Associate Professor
Email
hungbv@dlu.edu.vn
 
Current Affiliation
 
Present Position
Phó trưởng phòng Đào tạo - Trường Đại học Đà Lạt
 
Employment History
Trưởng khoa Luật học
Trưởng khoa Lịch sử
Trưởng phòng Đào tạo thường xuyên
 
Research Expertise/Interests
Sử học
 
Loading... 8 0 5 0 false
Loading... 9 0 5 0 false
 
Curriculum development, quality assurance, evaluation (if any)
Lịch sử văn minh thế giới, Lịch sử nhà nước & pháp luật thế giới, Làng xã - nông thôn Việt Nam, Văn hóa làng xã, Một số vấn đề cơ bản của lịch sử Việt Nam cổ trung đại...
 
Significant positions held within University level
Phó trưởng phòng Đào tạo