Browsing by Title


Or, select a letter below to start browsing
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Issue DateTitleAuthor(s)Status
2023-031.000 câu hỏi trắc nghiệm các môn Lý luận chính trị (sách tham khảo)Đinh, Thị Hoàng Phương ; Trương, Minh Hoài ; Đinh, Quang Trung ; Trần, Thị Ái Vân ; Dương, Thị Hậu 
2016100 năm khởi nghĩa Việt Nam Quang Phục hội (1916 - 2016)Nguyễn, Thị Hà Giang ; Nhiều, tác giả 
20231000 câu hỏi trắc nghiệm các môn lý luận chính trịĐinh Quang Trung, Trương Minh Hoài, Đinh Thị Hoàng Phương, Trần Thị Ái Vân, Dương Thị Hậu
200824 năm nghiên cứu và đào tạo cử nhân lịch sử ở Trường Đại học Đà LạtBùi, Văn Hùng 
201130 năm nghiên cứu và đào tạo cử nhân sử học ở Trường Đại học Đà LạtBùi, Văn Hùng 
201540 năm quan hệ Việt Nam – Nhật Bản. Thành quả và triển vọngHoàng, Thị Như Ý; Nhiều, tác giả
2012The Ability of Flower Farmers in Da Lat to Meet the Needs of Downstream BuyersLê, Như Bích ; Batt, J Peter
2020Acrylic fibers coated with copper hexacyanoferrate to determine 137Cs activity in coastal seawater of VietnamNguyen Trong Ngo; Le Xuan Thang; Nguyen Van Phuc; Le Nhu Sieu; Han Quang Trung; Nguyen Minh Đao; Nguyen Thi Huong Lan; Vo Thi Mong Tham; Lê, Ngọc Chung 
2020-08Activity Concentrations of Sr-90 and Cs-137 in Seawater and Sediment in the Gulf of Tonkin, VietnamQuang-Thien Tran; Van-Phuc Nguyen; Nhu-Sieu Le; Son-Hai Phan,; Xuan-Thang Le; Thi-Thu-Hang Vuong; Van-Phu Nguyen; Đinh-Tung Nguyen; Đinh-Khoa Tran; Minh-Đao Nguyen; Quang-Trung Phan; Thi-Mong-Tham Vo; Van-Thang Duong; Lê, Ngọc Chung 
2017An Activity Recognition System with Cooperation of Smartwatch and SmartphoneNguyễn, Hữu Khánh ; Seon-Woo Lee
2019-11-25Actual situation of human resourcer and mechaism, policy for sport tourism service in Lam Dong ProvinceVũ, Quang Huy; Đậu, Anh Tuấn
2023-06An Adaptive Heading Estimation Method based on Holding Styles Recognition using Smartphone SensorsNguyễn, Hữu Khánh ; Đỗ, Thị Lệ ; Nguyễn, Thị Thu Thủy; Dương, Bảo Ninh ; Nguyễn, Thị Lương 
2016-01The Adoption of Blended E-learning Technology in Vietnam using a Revision of the Technology Acceptance ModelTrần, Ngô Như Khánh 
2016-12-31Adsorption of As (V) and As (III) from aqueous solution by lepidocrocite (γ-FeOOH) nanoparticleNguyễn, Đình Trung ; Trương, Đông Phương 
2021Adsorption of Cu(II) ions from aqueous solutions using Pinus kesiya biomassHuỳnh, Phương Thảo ; Nguyễn Văn Hạ, Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Tiến Đạt
2021Adsorption of radioactive cesium in aqueous solution using nikel (II) hexacyanoferate nanoparticlesLê, Vũ Trâm Anh ; Nguyễn, Đình Trung ; Trương, Đông Phương ; Lê, Thị Hà Lan
2022-12The affections of group facebook user-generated content on tourists’ purchase intention – the study in Da Lat, VietnamNguyễn, Thanh Tùng; Nguyễn, Quốc Bảo
2022AHP-SWOT analysis of strengths, weaknesses, opportunities, and threats of implementing green innovationTruong Thi Ngoc Thuyen
2019-05An Analysis of an Authentic Casual Conversation and its Implications in Teaching Speaking SkillHua, Thi Tin
2022Analysis of Distance Measures for WiFi-based Indoor Positioning in Different SettingsDuong-Bao, N.; He, J.,; Thi, L. N.; Nguyễn, Hữu Khánh