Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Issue DateTitleAuthor(s)Status
1986Định lý cấu trúc nón ở vô cùngTạ, Lê Lợi 
1987Vấn đề thời cơ từ cách mạng tháng 10/1917 ở nước Nga đến cách mạng tháng Tám 1945 ở Việt NamNguyễn, Thông 
1991Nhà cửa cổ truyền các dân tộc Tây NguyênCao, Thế Trình 
1991Vài nhận xét về sự du nhập và phát triển của Thiên chúa giáo ở Đà Lạt – Lâm Đồng (trước tháng 4/1975)Nguyễn, Thông 
1991Dấu vết của văn hóa Đông Sơn trong nhà cửa truyền thống các dân tộc Tây NguyênCao, Thế Trình 
1992Quan điểm “Bất bạo động và bất hợp tác” của Găng-điHoàng, Thị Như Ý 
1992Nhà cửa truyền thống của các dân tộc Tây NguyênCao, Thế Trình 
1992Nhân vật mồ côi trong truyện cổ dân tộc MạLê, Phong
1992Ck-regular Points of Sets Definable in the Structure RexpTạ, Lê Lợi 
1993Tìm hiểu quá trình hình thành khối cộng đồng người Việt ở Đà Lạt (1893 – 1945)Nguyễn, Thông 
1993Tìm hiểu quá trình hình thành cộng đồng người Việt ở Đà Lạt (từ ngày thành lập đến năm 1945)Nguyễn, Thông 
1993Hệ thống đo lường của người K’ho ở Tà Nung, Đà LạtLê, Đình Bá 
1993Hiện tượng dị bản trong truyện cổ K’HoLê, Phong
1993Về nhân vật tôn giáo trong cổ tíchLê, Phong
1994Tìm hiểu sự nghiệp của NêruHoàng, Thị Như Ý 
1994Quá trình hình thành khối cư dân người Việt ở Đà Lạt (từ 1893 – 1945)Nguyễn, Thông 
1994Yếu tố văn hóa nguyên thủy trong truyện cổ một số dân tộc ở Lâm ĐồngLê, Hồng Phong
1994Về con số “Bảy” trong truyện cổ MạLê, Phong
1994Quan hệ Mạ - Chăm qua truyện cổ MạLê, Phong
1994Tìm hiểu truyện Tistơli dưới góc độ dị bảnLê, Phong