Browsing by Author Nguyễn, Thị Lương


Or, select a letter below to browse by last name
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Issue DateTitleAuthor(s)Type
2024-04-29An Adaptive Heading Estimation Method based on Holding Styles Recognition Using Smartphone SensorsNguyễn, Hữu Khánh ; Dương, Bảo Ninh (Ninh Duong-Bao) ; Nguyễn, Thị Lương ; Đỗ, Thị Lệ ; Huỳnh, Thị Thu Thủy ; Lee, Seon-WooJournal article
2021AN APPROACH FOR BUILDING A CHATBOT SYSTEM FOR THE ADMISSION PROCESS OF DA LAT UNIVERSITYPhan, Thị Thanh Nga ; Nguyễn, Thị Lương ; Tạ, Hoàng Thắng ; Thái, Duy Quý Conference paper
2014Building a Semantic Role Annotated Corpus for VietnameseT H. Phan My, L H., H N. Viet, T M H. Nguyen, P. Le-Hong; Nguyễn, Thị Lương Conference paper
2018DỊCH TỰ ĐỘNG VIỆT-K’HO SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DỰA VÀO THỐNG KÊHiệp, Nguyễn; Nguyễn, Thị Lương ; Phượng, Lê and Nguyen, Huyen and Tuấn, ĐinhConference paper
2023-06Evaluation of Valued Tolerance Rough Set and Decision Rules Method for WiFi-based Indoor Localization in Different EnvironmentsDương, Bảo Ninh ; He, Jing; Nguyễn, Thị Lương ; Nguyễn, Hữu Khánh ; Lee, Seon-WooConference paper
2020-07-02An experimental study on constituency parsing for VietnameseNguyễn, Thị Lương ; Lê, Hồng PhươngConference paper
2015Fast Dependency Parsing Using Distributed Word RepresentationsPhuong, Le-Hong; Nguyen, Huyen; Nguyễn, Thị Lương ; Hà, LinhConference paper
2022-11Hướng dẫn thực hành nguyên lý lập trình cấu trúcPhan, Thị Thanh Nga ; Nguyễn, Thị Lương Book
2022Một cách tiếp cận xây dựng ứng dụng chatbot tư vấn tuyển sinh trường Đại học Đà LạtPhan, Thị Thanh Nga ; Nguyễn, Thị Lương ; Thái, Duy Quý ; Tạ, Hoàng Thắng Journal article
2022A Multi-condition WiFi Fingerprinting Dataset for Indoor PositioningDương, Bảo Ninh ; He, Jing; Vu-Thanh, Trung; Nguyễn, Thị Lương ; Đỗ, Thị Lệ ; Nguyễn, Hữu Khánh Conference paper
2020Nghiên cứu bài toán dự đoán kẹt xe trên một số tuyến đường ở Đà LạtNguyễn, Thị Lương Research report
2019Nghiên cứu bài toán phân lớp câu hỏi tiếng ViệtNguyễn, Thị Lương ; Thạch Nguyen Hoàng; Hiệp Nguyễn Minh; Hải Đặng Thanh; Vĩnh Lê TrọngConference paper
2019Nghiên cứu phương pháp RNN cho phân tích cú pháp phụ thuộc tiếng ViệtNguyễn, Thị Lương Research report
2023Phần mềm tích hợp lên cổng thông tin điện tử của tỉnh và trang thông tin điện tử của ngành phục vụ cho việc hiển thị thông tin, các văn bản của nhà nước bằng ngôn ngữ K’ho và ChuruNguyễn, Thị Lương ; Khanh, Tran Ngo Nhu ; Trần, Thống ; Phan, Thị Thanh Nga ; La, Quốc Thắng ; Nguyễn, Văn Huy Dũng Technical report
2021-10-04Research on traffic congestion detection from camera images in a location of Da Lat cityNguyễn, Thị Lương Journal article
2023-04A Research on Vietnamese- K’Ho Language Translation System using Neural Machine TranslationNguyễn, Thị Lương ; La, Quốc Thắng ; Trần, Nhật Quang ; Dương, Bảo Ninh ; Nguyễn, Hữu Khánh ; Phan, Thị Thanh Nga ; Khanh, Tran Ngo Nhu ; Trần, Thống Journal article
2023A research on vietnamese-k’ho language translation system using neural machine translationNguyễn, Thị Lương ; La, Quốc Thắng ; Trần Nhật Quang; Dương Bảo Ninh; Nguyễn, Hữu Khánh ; Phan, Thị Thanh Nga ; Khanh, Tran Ngo Nhu ; Trần, Thống Journal article
2018Universal Dependencies 2.2Nguyễn, Thị Lương ; oakim Nivre, Željko Agić et al.Contribution to journal
2018-12-11Using BiLSTM in Dependency Parsing for VietnameseNguyễn, Thị Lương ; Lê, Hồng Phương ; Nguyễn, Thị Minh Huyền; Hà, Mỹ LinhJournal article
2017USING DISTRIBUTED WORD REPRESENTATIONS IN GRAPH-BASED DEPENDENCY PARSING FOR VIETNAMESENguyễn, Thị Lương ; Nguyễn, Thị Minh Huyền; Lê, Hồng Phương; Hà, Mỹ LinhConference paper