Please use this identifier to cite or link to this item: http://scholar.dlu.edu.vn/handle/123456789/579
Title: Mối tương quan giữa khí chất và kỹ năng quản lý cảm xúc của sinh viên sư phạm Trường Đại học Đà Lạt
Authors: Võ, Sỹ Lợi 
Trần, Văn Thanh Hoài 
Keywords: Mối tương quan giữa khí chất và kỹ năng quản lý cảm xúc;sinh viên sư phạm Trường Đại học Đà Lạt
Issue Date: 2020
Place of publication: Trường Đại học Đà Lạt
URI: http://scholar.dlu.edu.vn/handle/123456789/579
Code: CT24
Starting Date: 2020-01
Completion Date: 2020-12
Field: Khoa học xã hội
The decision on the approval of the research: 933/QĐ-ĐHĐL ngày 31/12/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt
The decision on accepting the official research: 978/QĐ-ĐHĐL ngày 27/11/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt
The confirmation of the research completion: Tốt
Funding: 30000000
Type: Đề tài cấp Trường
Appears in Collections:Đề tài khoa học (Khoa Sư phạm)

Files in This Item:
File Description SizeFormat Existing users please Login
QĐ nghiệm thu TS. Võ Sỹ Lợi.pdf501.24 kBAdobe PDF
Show full item record


CORE Recommender

Page view(s) 50

57
Last Week
1
Last month
12
checked on Mar 28, 2023

Download(s) 5

22
checked on Mar 28, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.