Please use this identifier to cite or link to this item: http://scholar.dlu.edu.vn/handle/123456789/567
Title: Tác động của marketing xanh đến ý định mua hàng của người tiêu dùng: Một nghiên cứu tại thành phố Đà Lạt
Authors: Phạm, Thị Ngọc Trâm 
Othor Authors: Lê, Phong Lam
Keywords: marketing xanh;ý định mua hàng của người tiêu dùng
Issue Date: 2020
Place of publication: Trường Đại học Đà Lạt
URI: http://scholar.dlu.edu.vn/handle/123456789/567
Code: CT09
Starting Date: 2020-01
Completion Date: 2020-12
Field: Khoa học xã hội
The decision on the approval of the research: 933/QĐ-ĐHĐL ngày 31/12/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt
The decision on accepting the official research: 1014/QĐ-ĐHĐL ngày 7/12/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt
The confirmation of the research completion: Khá
Funding: 30000000
Type: Đề tài cấp Trường
Appears in Collections:Đề tài khoa học (Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh)

Files in This Item:
File Description SizeFormat Existing users please Login
Quyết định TL HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU CƠ SỞ.docx20.68 kBMicrosoft Word XML
Show full item record


CORE Recommender

Page view(s) 10

134
Last Week
1
Last month
30
checked on Mar 28, 2023

Download(s) 5

30
checked on Mar 28, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.