Please use this identifier to cite or link to this item: http://scholar.dlu.edu.vn/handle/123456789/479
Title: “Thánh địa Cát Tiên” – Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trong phối cảnh các di tích Bàlamôn ở Việt Nam
Authors: Lê, Xuân Hưng 
Đinh, Như Hoài
Keywords: Thánh địa Cát Tiên;Lâm Đồng;Tây Nguyên
Issue Date: 2019
Place of publication: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên
Pages: 515-520
Conference: Hội thảo: “Xây dựng vùng du lịch văn hóa sinh thái Tây Nguyên: Tiềm năng và những vấn đề” 
URI: http://scholar.dlu.edu.vn/handle/123456789/479
Type: Bài báo đăng trên KYHT trong và ngoài nước (không có ISBN)
Appears in Collections:Kỷ yếu hội thảo khác (Khoa Ngữ văn và Lịch sử)

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Thánhđịa Cát Tiên.2019.pdf4.31 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


CORE Recommender

Page view(s) 50

52
Last Week
2
Last month
9
checked on Mar 28, 2023

Download(s) 5

29
checked on Mar 28, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.