Please use this identifier to cite or link to this item: http://scholar.dlu.edu.vn/handle/123456789/361
Title: Kết quả bước đầu khai quật di chỉ khảo cổ hang động núi lửa Krông Nô, Đắk Nông
Authors: La, Thế Phúc
Nguyễn, Khắc Sử
Nguyễn, Lân Cường
Lê, Xuân Hưng 
Vũ, Tiến Đức
Lương, Thị Tuất
Phạm, Gia Minh Vũ
Nguyễn, Trung Minh
Keywords: Hang động núi lửa;Krông Nô;Đắk Nông;Tây Nguyên
Issue Date: 2019
Place of publication: Hà Nội
Publisher: NXB. Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Pages: 116-126
Conference: Tuyển tập Báo cáo Hội thảo và Hội nghị Sơ kết giữa kỳ Chương trình Tây Nguyên 2016 – 2020 
URI: http://scholar.dlu.edu.vn/handle/123456789/361
Type: Bài báo đăng trên KYHT trong nước (có ISBN)
Appears in Collections:Kỷ yếu hội thảo ISBN (Khoa Ngữ văn và Lịch sử)

Show full item record


CORE Recommender

Page view(s) 10

94
Last Week
3
Last month
18
checked on Mar 28, 2023

Download(s) 1

31
checked on Mar 28, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.