Please use this identifier to cite or link to this item: http://scholar.dlu.edu.vn/handle/123456789/1679
Title: Du Lịch canh nông - hình thức phát triển Du Lịch bền vững cho thành phố Đà Lạt
Authors: Trương, Minh Hoài 
Keywords: Du Lịch canh nông, phát triển bền vững, tp Đà Lạt
Issue Date: 2023-01
Place of publication: Thành phố Hồ Chí Minh
Publisher: NHÀ XUẤT BẢN TÀI CHÍNH
Journal: HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
Volume: 1
Issue: 23
Pages: 573
Conference: Marketing giai đoạn bình thường mới
Abstract: 
Du Lịch canh nông được xem là một trong những hình thức của du lịch bền vững vì những “lợi ích kép” mà nó mang lại cho địa phương. Hình thức này không những đóng góp vai trò quan trọng trong việc đa dạng hóa loại hình du lịch cho địa phương mà còn giúp tạo dựng được hình ảnh đẹp, thân thiện của địa phương với du khách. Do đó thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng với sự đa dạng của nhà vườn có những tiềm năng đáng chú ý để phát triển hình thức này, góp phần tăng doanh thu du lịch cho thành phố. Tuy nhiện hiện nay thành phố vẫn chưa phát huy hết những tiềm năng của hình thức du lịch canh nông. Vì vậy việc nghiên cứu thực trạng du lịch canh nông để từ đó đề xuất một số giải pháp góp phần cho loại hình du lịch này phát triển bền vững là nhu cầu cấp thiết.
URI: http://scholar.dlu.edu.vn/handle/123456789/1679
Type: Bài báo đăng trên KYHT trong nước (có ISBN)
Appears in Collections:Kỷ yếu hội thảo (Khoa Lý luận chính trị)

Files in This Item:
File Description SizeFormat Existing users please Login
09-01-Ky yeu Hoi thao Khoa hoc cap TP - Marketing giai doan binh thuong moi.pdf11.8 MBAdobe PDF
Show full item record


CORE Recommender

Page view(s)

15
Last Week
0
Last month
checked on Mar 27, 2023

Download(s)

3
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.