Full Name
Trương, Minh Hoài
Academic Title
Thạc sĩ
Email
hoaitm@dlu.edu.vn
 
Current Affiliation
 
Biography
Sinh năm 1982, Học Trường Đại học sư phạm Huế năm 2000 - 2004 chuyên ngành Giáo dục chính trị; học thạc sĩ trường Đại học Kinh tế Huế năm 2009 - 2011 chuyên ngành Kinh tế chính trị.
 
Present Position
Giảng viên
 
Employment History
Từ 2004 - 2021: Công tác tại Trường Cao đẳng KT - KT Lâm Đồng
Từ 2021 - Nay: Giảng viên - Trường Đại học Đà Lạt
 
Loading... 8 0 5 0 false
Experience in Applied R&D, contract research, consultancies, patents
Kinh tế - Chính trị - Xã hội
 
Loading... 9 0 5 0 false
 
Curriculum development, quality assurance, evaluation (if any)
Đại học
 
Significant positions held within Department/School/Division
Giảng viên