Publications

Results 1-18 of 18 (Search time: 0.006 seconds).

Issue DateTitleAuthor(s)Status
12019Genetic diversity and variation of Huperzia serrata (Thunb. ex Murray) Trevis. population in Vietnam revealed by ISSR and SCoT markersNguyễn, Thị Ái Minh ; Trần, Văn Tiến ; Hoàng, Việt Hậu ; Lê, Ngọc Triệu ; Chinh Vu Tien; Tran Thai Vinh; Duy Nong Van
22020GENETIC DIVERSITY OF NATURALLY DISTRIBUTED Rhododendron moulmainense Hook. f. POPULATIONS IN LAM VIEN PLATEAU, VIETNAM REVEALED BY ISSR AND SCoT MARKERSTRUNG, LUU THE; DUONG, LA ANH; Trần, Văn Tiến ; Lê, Ngọc Triệu ; HAI, PHI HONG
32016Genetic diversity of Panax stipuleanatus Tsai in North Vietnam detected by inter simple sequence repeat (ISSR) markersLê, Ngọc Triệu ; Nguyen Tuong Mien; Trần, Văn Tiến ; Nguyễn, Văn Kết ; Nong Van Duy
42018Genetic diversity of Panax vietnamensis var. fuscidiscus K. Komatsu, s. Zhu & S.Q. cai population in western north of vietnam detected by inter simple sequence repeat markersLê, Ngọc Triệu ; Nong Van Duy; Trần, Văn Tiến 
52019Genetic diversity of Panax vietnamensis var. langbianensis populations in Lam Vien plateau - Vietnam detected by inter simple sequence repeat (ISSR) markersLê, Ngọc Triệu ; Nong Van Duy; Trần, Văn Tiến 
62018Genetic Diversity of Sindora siamensis Teijsn. Ex Miq. From Vietnam Detected by Inter Simple Sequence Repeat (ISSR) MarkersPhi Hong Hai; La Anh Duong; Lê, Ngọc Triệu ; Trần, Văn Tiến 
72019GEOGRAPHICAL VARIATION IN MORPHOLOGICAL LEAF TRAITS OF Huperzia serrata (Lycopodiaceae) FROM VIETNAMNguyễn, Thị Ái Minh ; Lê, Ngọc Triệu ; Trần, Văn Tiến ; Nong Van Duy
82016A new combination and a new species in Phlegmariurus (Herter) Holub (Lycopodiaceae) from Southern VietnamNong Van Duy; Tran Thai Vinh; Hoang Nghia Nguyen; Tien Chinh Vu; Lê, Ngọc Triệu ; Hoàng, Việt Hậu ; Trần, Văn Tiến 
92016A new variety of Panax (Araliaceae) from Lam Vien Plateau, Vietnam and its molecular evidenceNong Van Duy; Lê, Ngọc Triệu ; Nguyen Duy Chinh; Trần, Văn Tiến 
102018Nghiên cứu các giai đoạn phát triển và gieo ươm Sâm lai châu (Panax vietnamensis var. fuscidiscus Komatsu, Shu & Cai)Trương, Thị Lan Anh ; Lê, Ngọc Triệu ; Nguyễn, Khoa Trưởng ; Trần, Thị Nhung ; Hoàng, Việt Hậu ; Nguyễn, Văn Giang ; Nguyễn, Thị Bích Liên ; Nông Văn Duy; Trần, Văn Tiến 
112020Phân lập, tuyển chọn vi sinh vật vùng rễ có khả năng phân giải lân, cố định đạm từ đất trồng cà phê tại tỉnh Đắk LắkNguyễn Hắc Hiển; Nguyễn, Khoa Trưởng ; Lê, Ngọc Triệu ; Nguyễn, Văn Bình ; Nguyễn, Thị Bích Liên ; Phan Trung Trực; Lê Thị Hồng; Trần, Văn Tiến 
122019Phân tích đa dạng di truyền cây mỡ (Manglietia conifera Dandy) dự tuyển ở các quần thể rừng trồng vùng miền Bắc và miền Trung Việt Nam bằng chỉ thị phân tử ISSR và SCoTPhí Hồng Hải; Lê, Ngọc Triệu ; Trần, Văn Tiến ; Lã Ánh Dương
132012Phân tích đa dạng di truyền quần thể lan lưỡi ngựa lá thuôn [Rhomboda lanceolata (Lindl.) Ormd] ở Lâm Đồng bằng chỉ thị phân tửNguyễn Thúy Hà; Nông Văn Tiếp; Lê, Ngọc Triệu ; Nông Văn Duy; Trần, Văn Tiến 
142012Phân tích đa dạng di truyền quần thể Nữ Lang (Valeriana hardwickii Wall) tại Lâm Đồng bằng chỉ thị phân tử RADPKhuất Hữu Trung; Lê, Ngọc Triệu ; Nguyễn Tường Miên; Đặng Thị Thăm; Trần, Văn Tiến ; Phan Thị Thu Hiền
152022POPULATION GENETIC DIVERSITY OF HUPERZIA CHINENSIS (HERTER EX NESSEL) CHING. IN NORTHWEST REGION OF VIETNAM REVEALED BY ISSR AND SCOT MARKERSLê, Ngọc Triệu ; Trần, Văn Tiến ; Trần Thái Vinh; Nông Văn Duy
162019Species composition of Lycopodiaceae Mirbel in VietnamNguyễn, Thị Ái Minh ; Nong Van Duy; Tran Thai Vinh; Lê, Ngọc Triệu ; Hoàng, Việt Hậu ; Trần, Văn Tiến ; Vu Tien Chinh
172021Use of Inter Simple Sequence Repeat (ISSR) Markers to Assess the Genetic Diversity of Panax bipinnatifidus Seem. Collected from Northern VietnamHoi, Q. V.; Trần, Văn Tiến ; Lê, Ngọc Triệu ; Duy, N. V.; Chac, L. D.; Chinh, H. V.; Thinh, B. B.
182016Đánh giá đa dạng di truyền quần thể lan hài vàng (Paphiopedilum villosum var. anamense Rolfe) ở vùng Cao nguyên Lâm Viên bằng chỉ thị phân tử RAPDĐặng Thị Thắm; Nông Văn Duy; Trần, Văn Tiến ; Lê, Ngọc Triệu ; Khuất Hữu Trung; Vũ Tiến Chính