Full Name
Le, Xuan Hung
Academic Title
Doctor
Email
hunglx@dlu.edu.vn
 
Current Affiliation
 
Loading... 7 0 5 0 false
Present Position
Vice Dean of Faculty of Literature & History
 
Employment History
Thời gian Nơi công tác, Công việc đảm nhiệm: 07/2004 - 09/2005 - Trung tâm KCH – Viện KHXH vùng Nam Bộ TP.Hồ Chí Minh - Cộng tác viên nghiên cứu; 2006-2009 - Khoa Lịch sử - Đại học Đà Lạt - Giảng viên, Trợ lý Giáo vụ; 2010-2014 - Khoa Lịch sử - Đại học Đà Lạt - Giảng viên; 2014-2016 - Khoa Lịch sử - Đại học Đà Lạt - Giảng viên, Trợ lý Giáo vụ; 09/2016 - nay - Khoa Lịch sử - Đại học Đà Lạt - Giảng viên; Trưởng Bộ môn
 
Research Expertise/Interests
Archaeology
 
Loading... 8 0 5 0 false
Editorship of academic journals
Editorial Assignment - Annual Issue on Vietnamese Literature and History